6603300757700608
BRUNO | 坑紋及平面鴛鴦烤盤 | Grill & Flat Plate | (BOE053 Oval 適用) | 運費到付產品 一套烤盤,兩種享受!平面與坑紋烤盤套裝 一套烤盤有齊平面烤盤及坑紋烤盤,方便您烤製肉類時可以減少油分,又可以同時烤製魚類、焗飯或其他菜式,製作菜式變化更豐富。 Product #: joybuy-BRUNO | 坑紋及平面鴛鴦烤盤 | Grill & Flat Plate | (BOE053 Oval 適用) | 運費到付產品 2024-09-21 Regular price: $HKD$430.0 Available from: JoyBuy再買In stock